Menu Đóng

#6 quy chuẩn thang máy tại Việt Nam

quy chuẩn thang máy

 

Thang máy là một thiết bị di chuyển cần phải đảm bảo sự an toàn cao trong quá trình sử dụng và vận hành. Do đó cần phải tuân theo các quy chuẩn thang máy. Tại Việt Nam hiện có 6 tiêu chuẩn về chất lượng thang máy mà các bạn cần biết.

Các quy chuẩn thang máy tại Việt Nam

1. TCVN 5744:1993 

Đây là yêu cầu an toàn về tiêu chuẩn lắp đặt thang máy và sử dụng được ban hành sớm nhất từ năm 1993. TCVN 5744:1993 được ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng, áp dụng cho các loại thang máy tải hàng và tải người. Trong đó nêu rõ các quy định, yêu cầu cơ bản về tính an toàn trong quá trình lắp đặt và sử dụng thang máy.

2. TCVN 5866: 1995

Đây là tiêu chuẩn thang máy quan trọng được ban hành vào năm 1995, nằm trong tiêu chuẩn chất lượng thang máy của lĩnh vực xây dựng. Bộ tiêu chuẩn này được áp dụng đối thang máy được phân loại và định nghĩa theo đúng TCVN 5744:1993.

3. TCVN 6904: 2001 

Bộ quy chuẩn thang máy này nêu rõ các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. TCVN 6904: 2001 được ban hành năm 2001, quy định phương pháp thử đối với các yêu cầu về sự an toàn về cấu tạo cũng như trong lắp đặt cho thang máy dẫn động điện.

4. TCVN 6905: 2001 

Bộ tiêu chuẩn nghiệm thu thang máy thuỷ lực nêu ra các yêu cầu về sự an toàn, cấu tạo và lắp đặt thang máy. Tiêu chuẩn TCVN 6905:2001 được ban hành năm 2001 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định rõ phương pháp thử và nêu các yêu cầu an toàn trong cấu tạo và lắp đặt thang máy dẫn động thuỷ lực.

5. TCVN 6396-28:2013 

Tiêu chuẩn lắp đặt thang máy TCVN 6396-28:2013 được ban hành năm 2013 có tính quan trọng nhất, là tiền đề nằm trong các văn bản quy phạm pháp luật.

6. Tiêu chuẩn chuẩn TCVN 6395:2008 cho thang máy gia đình

TCVN 6395: 2008 được ban hành vào năm 2008 bởi Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung chính nêu rõ về thang máy điện, các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Trong đó có quy định về cabin thang máy được thiết kế để tải người hoặc tải hàng có người đi kèm. Quy chuẩn thang máy này quy định cụ thể các an toàn về các thành phần cấu tạo nên thang máy và một số yêu cầu cụ thể khi lắp đặt thang máy.

Tham khảo thêm:

Trên đây là các quy chuẩn thang máy tại Việt Nam cần nắm rõ. Một khi đã nắm chắc được các tiêu chuẩn thang máy này, các bạn sẽ sử dụng thang máy được hiệu quả hơn, kiểm định, nghiệm thu được chính xác.

hotline liên hệ Thang máy Gia Định
hotline liên hệ Thang máy Gia Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *